Quy chế hoạt động

Sau đây là những điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và HIKI Engineering. Khi truy cập vào, duyệt đến, hoặc sử dụng trang Web này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với sự ràng buộc của những điều khoản này và sẽ tuân thủ với tất cả những luật và quy định có thể áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, thì xin đừng sử dụng trang Web này.

HIKI Engineering có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này và những thông tin khác trên trang Web này vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật cho thông báo này, mà không cần báo trước với bạn. HIKI Engineering cũng có thể cải tiến hoặc thay đổi những sản phẩm, dịch vụ, hoặc chương trình được mô tả trên trang này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Kỹ Thuật HIKI

HIKI Engineering

Số điện thoại: 0896030695

Trụ sở: 17A2, Đường 297, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

VPĐD Miền bắc: Số nhà 5, Ngõ 197/69 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội