Đầu in mã vạch GoDEX HD830i

Đầu in mã vạch GoDEX HD830i

8.500.000

Đầu in mã vạch GoDEX HD830i

Đầu in mã vạch GoDEX HD830i – 300 DPI
Phương pháp in Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp
Độ phân giải 300 dpi (12 chấm / mm)
đầu in mã vạch GoDEX G500
Đầu in mã vạch GoDEX HD830i

8.500.000

Số lượng

Tình trạng
Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất

Hộp bao gồm

Đầu in mã vạch công nghiệp GoDEX HD830i

Bảo hành

Đầu in bảo hành 6 tháng