Giấy in mã vạch kích thước 35mm x 22mm ngang 3 tem

Giấy in mã vạch kích thước 35mm x 22mm ngang 3 tem

60.000

Giấy in mã vạch kích thước 35mm x 22mm ngang 3 tem sử dụng cho các sản phẩm có kích thước nhỏ và cần in mã vạch để quản lý, như sản phẩm điện tử, phụ kiện

Kích thước:Rộng 35mm x dài 22mm
Chất liệu:Decal thường | Decal in nhiệt
Màu sắc:Trắng
Hình dáng:Bo góc, răng cưa, quấn cuộn, ngang 3 tem
30 Mét
50 Mét
Decal in nhiệt
Decal thường
Xóa
Giấy in mã vạch kích thước 35mm x 22mm - ngang 3 tem
Giấy in mã vạch kích thước 35mm x 22mm ngang 3 tem
Số lượng

Decal thường hoặc Decal in nhiệt khổ 35mm x 22mm ngang 3 tem

Dài 30 mét hoặc 50 mét