17A2, Đường 297, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

Trang Chủ

[section padding=”3px” visibility=”hide-for-medium”]

[row style=”small” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”pdb-0″]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_slider slide_width=”99%” mobile=”false” timer=”1500″]

[ux_image id=”2514″ height=”370px” link=”https://hiki.vn/may-in-ma-vach” target=”_blank”]

[ux_image id=”4218″ height=”370px” link=”https://hiki.vn/he-dan-nhan-tu-dong” target=”_blank”]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”2515″ height=”370px” link=”https://hiki.vn/phu-kien” target=”_blank” visibility=”hide-for-small”]

[/col]

[/row]
[divider height=”5px” color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/section]
[section label=”Mobile Menu” padding=”0px” class=”menu-mobile” visibility=”show-for-medium”]

[row class=”pdb-0″]

[col span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”sidebar-brand”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dán Nhãn Mobi” padding=”0px” video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy Dán Nhãn Tự Động

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/he-dan-nhan-tu-dong” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items” visibility=”hidden”]

[ux_html class=”list-brand-items”]

iPadSamsungMáy đọc sáchXem tất cả
[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”4182″ image_size=”thumbnail” height=”150px” visibility=”show-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”48″ products=”5″ orderby=”sales”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Brand Item” padding=”0px” class=”brand-item” visibility=”hidden”]

[row style=”small” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”pdb-10″]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[featured_box img=”388″ img_width=”200″ pos=”center” link=”http://localhost/xtmobile/danh-muc-san-pham/dien-thoai/apple/”]

[ux_image id=”1331″]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[featured_box img=”390″ img_width=”200″ pos=”center” link=”http://localhost/xtmobile/danh-muc-san-pham/dien-thoai/samsung/”]

[ux_image id=”1332″]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[featured_box img=”389″ img_width=”200″ pos=”center” link=”http://localhost/xtmobile/danh-muc-san-pham/dien-thoai/asus/”]

[ux_image id=”1333″]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”máy in mã vạch” padding=”0px” class=”laptop-home”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy In Mã Vạch

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/may-in-ma-vach” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items”]

[ux_html class=”list-brand-items”]

GoDEX Zebra TSC Honeywell SATO Bixolon Toshiba CAB Citizen Agrox Xprinter Máy In Để BànMáy In Di ĐộngMáy In Công NghiệpXem tất cả
[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”385″ products=”10″ orderby=”rand” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”385″ products=”4″ orderby=”rand” visibility=”show-for-medium”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Kiểm kho” padding=”0px”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy Kiểm Kho

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/may-kiem-kho” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”left” class=”brand-items”]

[ux_text class=”list-brand-items”]

Newland Zebra Point Mobile Cipherlab Datalogic Urovo Chainway Unitech Honeywell Xem tất cả

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”0″ cat=”388″ products=”10″ orderby=”comment_count” order=”DESC” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”0″ cat=”388″ products=”4″ orderby=”comment_count” order=”DESC” visibility=”show-for-medium”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”quét mã vạch” padding=”0px”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy Quét Mã Vạch

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/may-quet-ma-vach” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”left” class=”brand-items”]

[ux_text class=”list-brand-items”]

Zebra Honeywell Datamax Unitech Newland Datalogic Zebex Chainway Urovo Có Dây Không Dây Xem Tất Cả
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”0″ cat=”15″ products=”10″ orderby=”rand” order=”DESC” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”0″ cat=”15″ products=”4″ orderby=”rand” order=”DESC” visibility=”show-for-medium”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dán Nhãn” padding=”0px” visibility=”hide-for-small”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy Dán Nhãn Tự Động

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/he-dan-nhan-tu-dong” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items” visibility=”hidden”]

[ux_html class=”list-brand-items”]

iPadSamsungMáy đọc sáchXem tất cả
[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”4182″ height=”150px” visibility=”show-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”48″ products=”5″ orderby=”sales”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Két tiền” padding=”0px”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Két Tiền

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/ket-tien” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items” visibility=”hidden”]

[ux_html class=”list-brand-items”]

Loa Tivi | SoundbarLoa BluetoothTai ngheTai nghe chụp taiTai nghe không dâyXem tất cả
[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”330″ products=”5″ orderby=”sales”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Máy In Hoá Đơn” padding=”0px”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Máy In Hoá Đơn

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/he-dan-nhan-tu-dong” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items”]

[ux_html class=”list-brand-items”]

Bixolon Xprinter Zywell  Epson Citizen Gprinter Xem tất cả
[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”386″ products=”5″ orderby=”rand” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”386″ products=”3″ orderby=”rand” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”386″ products=”4″ orderby=”rand” visibility=”show-for-small”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Phụ Kiện” padding=”0px”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Phụ Kiện

[button text=”Xem tất cả” style=”link” radius=”99″ link=”https://hiki.vn/phu-kien” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”brand-items”]

[ux_text class=”list-brand-items”]

Giấy In Mã Vạch Giấy In Hoá Đơn Mực In Mã Vạch Phụ kiện Mã Vạch Xem Tất Cả

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”78″ products=”5″ orderby=”rand” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”78″ products=”6″ orderby=”rand” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”78″ products=”6″ orderby=”rand” visibility=”show-for-small”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Phụ kiện” padding=”0px” class=”pk-home” visibility=”hidden”]

[row v_align=”middle” class=”pdb-0″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

DANH MỤC PHỤ KIỆN

[button text=”Xem tất cả” style=”link” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/” class=”btn-read-more” visibility=”show-for-medium”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ class=”phu-kien”]

[featured_box img=”1938″ img_width=”110″ pos=”center” link=”danh-muc-san-pham/phu-kien/phu-kien-apple/”]

Phụ kiện Apple

[/featured_box]
[featured_box img=”1944″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/pin-du-phong/”]

Pin dự phòng

[/featured_box]
[featured_box img=”1939″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/dan-dien-thoai-laptop/”]

Dán màn hình

[/featured_box]
[featured_box img=”1950″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/day-deo-dong-ho/”]

Dây đồng hồ

[/featured_box]
[featured_box img=”1946″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/the-nho-usb/”]

Thẻ nhớ

[/featured_box]
[featured_box img=”1953″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/camera/”]

Camera

[/featured_box]
[featured_box img=”1947″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/thiet-bi-mang/”]

Thiết bị mạng

[/featured_box]
[featured_box img=”1951″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Balo, Túi xách

[/featured_box]
[featured_box img=”1954″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/cap-sac/”]

Cáp sạc

[/featured_box]
[featured_box img=”1952″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/op-lung-bao-da-op-airpods/”]

Ốp bao da

[/featured_box]
[featured_box img=”1941″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Ổ cứng

[/featured_box]
[featured_box img=”1955″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Chuột, bàn phím

[/featured_box]
[featured_box img=”1940″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Gaming Gear

[/featured_box]
[featured_box img=”1945″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Quạt

[/featured_box]
[featured_box img=”1942″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Phụ kiện chụp ảnh

[/featured_box]
[featured_box img=”1943″ img_width=”110″ pos=”center” link=”/danh-muc-san-pham/phu-kien/phu-kien-may-tinh-laptop/”]

Phụ kiện laptop

[/featured_box]
[featured_box img=”1960″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

RAM

[/featured_box]
[featured_box img=”1958″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

CPU

[/featured_box]
[featured_box img=”1957″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Card màn hình

[/featured_box]
[featured_box img=”1959″ img_width=”110″ pos=”center” link=”#”]

Mainbroad

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Hot Sale” padding=”0px” class=”hot-sale-home” visibility=”hidden”]

[block id=”942″]

[row class=”list-product-home”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” columns=”5″ show_cat=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”148″ products=”5″ orderby=”sales”]

[/col]

[/row]

[/section]

Miễn Phí Ship

Miễn Phí Ship Cho Đơn Hàng Trên 2Tr

Hoàn Tiền Dễ Dàng

30 Ngày Hoàn Tiền Nếu Sản Phẩm Lỗi

Bảo Hành Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Thanh Toán Dễ Dàng

COD/ Chuyển Khoản